Styret

Dette er styrets sammensetning etter valget på årsmøtet 1. april 2021.
Husk at du alltid kan nå styret i Stavadalen Hyttevel på e-postadressen:

Styret – listeside fra klassiske Nettsteder

Org.nr.: 914 313 678
Kontonr.: 1503.55.71717