Nyttige linker

Her kan medlemmene finne nyttige linker til aktuelle nettsider som brukes ofte. Det er fint hvis dere melder fra dersom noen av linkene slutter å virke. Gi også gjerne innspill til andre linker som bør inkluderes på denne siden (kan gjøres ved å sende e-post til styret).

Lege

Legevakt ved Valdres vaktsentral: 61 36 10 44. Øyeblikkelig hjelp: 113.

Nødplakat